LÖYLYMÄKI: lehtijutut

 
 


Näyttelyjen tuloksena useat johtavat eurooppalaiset pienoisrautatiealan lehdet ovat julkaisseet kuvakertomuksia Löylymäestä.

Eisenbahn-Kurier 6–1998
Modellbahn-Journal 6–1998
Modell Eisenbahner 6–1998
Rail Hobby 9–1998
De Model Bouwer 4–1999
Eisenbahn/Modellbahn Magazin 6–1999
Miniaturbahnen Anlagen Revue 2–1999
Scale Model Trains, June 1993
Junat 65